BSIN TV : VIDEO MARKETING - TRÀO LƯU HAY XU HƯỚNG ?


Một sân chơi mới dành cho Doanh Nhân. Nơi chia sẻ các góc nhìn , quan điểm của Doanh Nhân về Kinh Doanh , Thương Trường , Thể Thao,... Với format mới lạ , khách mời là các Doanh nhân , KOLs , Chuyên gia... hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều về các chủ đề " Hot". Cơ hội tương tác và quảng bá doanh nghiệp đến với cộng đồng Doanh nhân và người tiêu dùng. Bsin TV - Kết nói để Thành công và Hạnh phúc.

BÌNH LUẬN