GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ( BẤT ĐỘNG SẢN/ĐỊNH CƯ ÚC)


   

TÌM KIẾM NHÂN TÀI / VỊ TRÍ :GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ( BẤT ĐỘNG SẢN/ĐỊNH CƯ ÚC)

Giải pháp tối ưu nhất qua việc tư vấn đầu tư/ mua tài sản, tìm trường học cho con cái và hỗ trợ công dân Việt Nam về các quy trình liên quan đến thủ tục pháp lý và đời sống sinh hoạt tại Úc.

1.Mô tả công việc:

 • Đánh giá mức độ thành công của dự án/ mục tiêu.
 • Đánh giá tiềm năng của các dự án mua bán, sáp nhập công ty mang lại lợi ích cho nhà đầu tư.
 • Đại diện cho Công ty tham gia các hoạt động xã hội và làm việc với các cơ quan nhà nước.
 • Tham gia các sự kiện hoặc hiệp hội liên quan đến ngành để nâng cao kỹ năng lãnh đạo của CEO, quảng bá thương hiệu và khai thác tiềm năng kinh doanh.
 • Quản lý điều hành cấp cao nhất trong công ty, chịu trách nhiệm về thành công chung của công ty và là người ra quyết định cuối cùng. Giám đốc điều hành có tầm nhìn tổng thể về chức năng, nhiệm vụ của tất cả các bộ phận trong công ty.
 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh chất lượng cao
 • Đảm bảo sự phù hợp của chiến lược với các mục tiêu
 • Hướng dẫn 1 cách cụ thể và động viên cấp dưới
 • Khuyến khích sự tham gia của nhân viên
 • Đào tạo một đội ngũ quản lý hiệu suất cao
 • Giám sát mọi hoạt động vận hành và hoạt động kinh doanh
 • Đưa ra quyết định đầu tư chất lượng cao
 • Thực thi tuân thủ các nguyên tắc pháp lý và chính sách nội bộ
 • Đảm bảo các chính sách của công ty là hợp pháp và tuân thủ đạo đức kinh doanh.
 • Xem xét các báo cáo tài chính và phi tài chính
 • Đưa ra lời khuyên để cải tiến và đề xuất các giải pháp
 • Xây dựng mối quan hệ tin cậy với các đối tác và các bên liên quan
 • Duy trì liên lạc với các cổ đông quan trọng
 • Đào tạo, động viên và lãnh đạo
 • Phân tích các tình huống và đề xuất giải pháp
 • Theo kịp thị trường và xu hướng phát triển công nghiệp

2. Yêu cầu công việc:

 • Kinh nghiệm làm việc ở vị trí CEO là 10 năm
 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực tương tự
 • Có kinh nghiệm trong việc phát triển, lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược thành công
 • Kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, tài chính và quản lý hiệu suất
 • Thành thạo các chức năng kinh doanh khác nhau như tiếp thị, bán hàng, tài chính, nhân sự, v.v.
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian xuất sắc

3. Quyền lợi / Chính sách :

 • Mức lương thảo thuận
 • Cơ hội làm việc môi trường Quốc Tế.
 • Đào tạo bài bản.
 • PR thương hiệu cá nhân
 • Đãi ngộ đặc biệt CEO ( *)

 

Thông tin chi tiết :

Mail : hr@namhuongcorp.com.vn I Hotline : 0916 350 072 
Web : https://www.businessstyle.vn/co-hoi-nghe-nghiep/

ĐÁNG CHÚ Ý

BÌNH LUẬN