Tủ sách

Lãnh đạo 30 giây

Chỉ cần 30 giây, và làm theo những hướng dẫn sau đây, đã đủ giúp bạn khẳng định vị thế và năng lực lãnh đạo.

2022-06-01 09:05:00

Gieo trồng hạnh phúc, gặt hái thành công

Ra quyết định, thu hút nguồn vốn hay giữ chân người tài,...tưởng chừng như những công việc rất đỗi bình thường với mọi doanh nhân, nhưng thực chất lại là ...

2020-09-23 10:15:01

Xem thêm