Trên phạm vi toàn thế giới, chỉ mất 5 năm thực hiện các mục tiêu, vị trí của Việt Nam về kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đã không ngừng tăng trong giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2020, Việt Nam đã tăng 5 bậc so với năm 2019, được đánh giá đứng thứ 49/166 ...
READ MORE
Cạnh tranh giữa các nhân viên là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển. Dù công khai hay theo cách khác, hầu hết các công ty đều tạo ra một động lực, trong đó các nhân viên cạnh tranh với nhau để được công nhận, tiền thưởng và thăng chức. Tuy nhiên, cạnh tranh không lành mạnh ...
READ MORE
Cạnh tranh giữa các nhân viên là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển. Dù công khai hay theo cách khác, hầu hết các công ty đều tạo ra một động lực, trong đó các nhân viên cạnh tranh với nhau để được công nhận, tiền thưởng ...
READ MORE