Kinh tế

Ví điện tử bùng nổ

Dự báo người dùng ví điện tử ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ tăng 311%, lên gần 400 triệu người vào năm 2025. Trong cùng ...

2021-08-18 05:14:29

CSR (Corporate social responsibility) là gì?

CSR (Corporate social responsibility) là gì? CSR – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, có nghĩa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. CSR đã trở thành một trong ...

2019-11-19 08:54:40

Xem thêm