Kinh tế

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2022

Quá trình phục hồi kinh tế năm 2022 sẽ gặp không ít thách thức, nhiều điểm nghẽn, nút thắt cần được giải quyết. Năm 2022, Việt Nam sẽ có nhiều ...

2021-12-31 09:48:52

Ví điện tử bùng nổ

Dự báo người dùng ví điện tử ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ tăng 311%, lên gần 400 triệu người vào năm 2025. Trong cùng ...

2021-08-18 05:14:29

CSR (Corporate social responsibility) là gì?

CSR (Corporate social responsibility) là gì? CSR – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, có nghĩa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. CSR đã trở thành một trong ...

2019-11-19 08:54:40

Xem thêm