CSR (Corporate social responsibility) là gì?


CSR (Corporate social responsibility) là gì?

CSR – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, có nghĩa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. CSR đã trở thành một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá doanh nghiệp và được lồng ghép vào trong chiến lược của doanh nghiệp. 

CSR giúp doanh nghiệp bảo vệ danh tiếng và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Một trong những lợi ích nhất định nhờ hoạt đồng CSR đó là doanh nghiệp có thể sử dụng các kênh truyền thông đại chúng để thông báo cho cộng đồng và các bên hữu quan biết được những hoạt động CSR của mình. Đây là công cụ hữu hiệu để cho những người làm PR phát triển thương hiệu và gia tăng tình cảm của người tiêu dùng đối với thương hiệu sản phẩm của công ty.

Quá trình thực hiện CSR được đánh giá sẽ mang đến nhiều lợi ích kép cho doanh nghiệp. Chính vì thế, theo nhận định của chuyên gia kinh tế, CSR sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Hy vọng với những thông tin mà Chefjob chia sẻ trên đây, bạn đã hiểu được CSR là gì và tầm quan trọng của CSR đối với “vòng đời” hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, phần lớn các công ty chưa thực sự quan tâm đến CSR, một số công ty còn xem CSR như là gánh nặng về mặt chi phí. 

Lợi ích của CSR đối với doanh nghiệp

1.CSR góp phần điều chỉnh hành vi của chủ thể kinh doanh.

2.CSR góp phần nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp

3.Việc thực hiện CSR góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

4.CSR giúp DN góp phần thu hút nguồn lao động giỏi.

5.CSR góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia.

 

 

 

 

BÌNH LUẬN