SWOT là gì? Hướng dẫn phân tích ma trận SWOT


SWOT là một công cụ phân tích cực kỳ đơn giản giúp bạn phát triển chiến lược kinh doanh của mình. Cho dù bạn đang mới bắt đầu khởi nghiệp hay đang điều hành một công ty hiện có.

SWOT là chữ viết tắt của : Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Nguy cơ).

Trong đó, điểm mạnh và điểm yếu là yếu tố nội tại của công ty, là những thứ mà bạn có quyền kiểm soát và có thể thay đổi.

Các yếu tố đó có thể bao gồm tất cả liên quan đến 4P như nhân sự, tài chính, khẳn năng sản xuất…

Cơ hội và các mối đe dọa là những yếu tố đang diễn ra bên ngoài công ty của bạn, bạn có thể tận dụng các cơ hội và tìm cách giảm thiểu các mối đe dọa nhưng bạn không thể thay đổi chúng được. Ví dụ bao gồm các vấn đề kinh tế vĩ mô, thay đổi công nghệ, luật pháp, đối thủ cạnh tranh, giá nguyên vật liệu, xu hướng mua sắm của khách hàng…

Phân tích SWOT (SWOT analysis) hay ma trận SWOT (SWOT matrix) là một kỹ thuật hoạch định chiến lược được sử dụng để giúp một người hoặc tổ chức xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và các mối đe dọa liên quan đến doanh nghiệp. Các kết quả thường được trình bày dưới dạng ma trận.

Một số tài liệu cho rằng SWOT là do Albert Humphrey tạo ra, người đã lãnh đạo một hội nghị tại Viện nghiên cứu Stanford (nay là SRI International ) trong những năm 1960 và 1970 sử dụng dữ liệu từ các công ty Fortune 500. Tuy nhiên, bản thân Humphrey không tuyên bố ông là người tạo ra SWOT và nguồn gốc người tạo ra vẫn là một dấu chấm hỏi (?).

Ứng dụng của SWOT

Tính hữu ích của phân tích SWOT không giới hạn ở các tổ chức tìm kiếm lợi nhuận. Phân tích SWOT có thể được sử dụng bởi các tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ hoặc cá nhân. SWOT cũng được sử dụng để lập kế hoạch trước khủng hoảng và phòng ngừa khủng hoảng.

Xây dựng chiến lược

Phân tích SWOT có thể được sử dụng hiệu quả để xây dựng chiến lược tổ chức hoặc cá nhân. Các bước cần thiết để thực hiện phân tích theo định hướng chiến lược bao gồm xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài, lựa chọn và đánh giá các yếu tố quan trọng nhất và xác định mối quan hệ hiện có giữa các tính năng bên trong và bên ngoài.

Kết hợp và chuyển đổi

Một cách sử dụng SWOT là kết hợp và chuyển đổi. Kết hợp được sử dụng để tìm lợi thế cạnh tranh bằng cách kết hợp các điểm mạnh với các cơ hội. Một chiến thuật khác là chuyển đổi điểm yếu hoặc mối đe dọa thành điểm mạnh hoặc cơ hội. Một ví dụ về chiến lược chuyển đổi là tìm thị trường mới. Nếu các mối đe dọa hoặc điểm yếu không thể được chuyển đổi, một công ty nên cố gắng giảm thiểu hoặc tránh chúng.

Kế hoạch doanh nghiệp

Là một phần của việc phát triển các chiến lược và kế hoạch để cho phép tổ chức đạt được các mục tiêu của mình, tổ chức đó sẽ sử dụng một quy trình có hệ thống / nghiêm ngặt được gọi là kế hoạch của công ty . SWOT cùng với PEST/PESTLE có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc phân tích các yếu tố kinh doanh và môi trường.

Tiếp thị

Trong nhiều phân tích đối thủ cạnh tranh, các nhà tiếp thị xây dựng hồ sơ chi tiết của từng đối thủ trên thị trường, đặc biệt tập trung vào các điểm mạnh và điểm yếu cạnh tranh tương đối của họ bằng phân tích SWOT. Các nhà quản lý tiếp thị sẽ kiểm tra cấu trúc chi phí của từng đối thủ, nguồn lợi nhuận, nguồn lực và năng lực, định vị cạnh tranh và phân biệt sản phẩm, mức độ tích hợp dọc , phản ứng lịch sử đối với sự phát triển của ngành và các yếu tố khác.

Hướng dẫn phân tích SWOT đúng cách

Những người ra quyết định sẽ xem xét liệu mục tiêu có thể đặt được hay không, dựa trên các SWOT. Nếu mục tiêu không đặt được, bạn phải chọn mục tiêu khác và lặp lại quy trình này.

Quy trình phân tích SWOT có thể thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Liệt kê tất cả các điểm mạnh và điểm yếu của bạn
 • Bước 2: Liệt kê tất cả các cơ hội tồn tại trong tương lai. Sau đó, lần lượt liệt kê tất cả các mối đe dọa tồn tại trong tương lai.
 • Bước 3: Lên kế hoạch hành động -Xem lại ma trận SWOT của bạn để tạo ra được kế hoạch hành động giải quyết từng khu vực trong 4 khu vực của ma trận SWOT.

Tóm lại:

 • Điểm mạnh cần được duy trì và tận dụng
 • Điếu yếu cần được khắc phục hoặc loại bỏ
 • Cơ hội cần được ưu tiên và tối ưu hóa
 • Các mối đe dọa cần phải được giảm thiểu

Dưới đây là một vài câu hỏi mà bạn có thể hỏi nhóm của mình khi xây dựng phân tích SWOT. Những câu hỏi này có thể giúp giải thích từng phần và châm ngòi cho tư duy sáng tạo.

Điểm mạnh

Điểm mạnh là nội bộ, thuộc tính tích cực của công ty bạn. Đây là những thứ nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

 • Quy trình kinh doanh nào đem thành công cho bạn?
 • Công ty bạn có điểm mạnh gì? chẳng hạn như kiến ​​thức, giáo dục, mạng lưới, kỹ năng và danh tiếng?
 • Những tài sản vật chất nào bạn có, chẳng hạn như khách hàng, thiết bị, công nghệ, tiền mặt và bằng sáng chế?
 • Bạn có lợi thế cạnh tranh gì ?

Điểm yếu

Điểm yếu là yếu tố tiêu cực làm mất đi điểm mạnh của bạn. Đây là những điều mà bạn có thể cần phải cải thiện để cạnh tranh.

 • Có những điều gì mà đối thủ bạn có nhưng doanh nghiệp bạn không có?
 • Những quy trình kinh doanh cần cải thiện?
 • Có tài sản hữu hình mà công ty bạn cần, chẳng hạn như tiền hoặc thiết bị?
 • Các kỹ năng, kiến thức mà bạn đang thiếu hụt?

Cơ hội

Cơ hội là yếu tố bên ngoài trong môi trường kinh doanh của bạn có khả năng đóng góp cho thành công của bạn.

 • Có phải thị trường của bạn đang phát triển và có những xu hướng sẽ khuyến khích mọi người mua nhiều hơn những gì bạn đang bán?
 • Các sự kiện sắp tới mà công ty của bạn có thể tận dụng để phát triển kinh doanh?
 • Những thay đổi sắp tới đối với các quy định có thể tác động tích cực đến công ty của bạn không?

Các mối đe dọa

Các mối đe dọa là các yếu tố bên ngoài mà bạn không kiểm soát được. Bạn có thể muốn xem xét đưa ra các kế hoạch dự phòng để xử lý chúng nếu chúng xảy ra.

 • Bạn có đối thủ tiềm năng nào có thể tham gia vào thị trường của bạn?
 • Nhà cung cấp sẽ luôn cung cấp nguyên liệu bạn cần với giá bạn muốn chứ?
 • Sự phát triển của công nghệ nào có thể thay đổi cách thức kinh doanh của bạn?
 • Hành vi của người tiêu dùng thay đổi theo cách có thể tác động tiêu cực đến doanh nghiệp của bạn?
 • Có xu hướng thị trường mới có thể trở thành một mối đe dọa với doanh nghiệp bạn?

Để doanh nghiệp của mình thành công, bạn nên thường xuyên phân tích các quy trình của mình để đảm bảo bạn đang hoạt động hiệu quả nhất có thể. Mặc dù có rất nhiều cách để đánh giá công ty, nhưng một trong những phương pháp hiệu quả nhất chính là phân tích SWOT.

 

 

 

 

BÌNH LUẬN