Hành trình tìm kiếm Người Tiên Phong 2021 - 2022 với chủ đề "Cánh Diều Ngược Gió"


Top 100 PCDN 2021 - 2022 do Nam Hương Media Group là đơn vị độc quyền thực hiện trên nền tảng Virtual Event, chương trình được phối hợp tổ chức bởi tạp chí Phong Cách Doanh Nhân và Mạng lưới BSIN Global.

ĐÁNG CHÚ Ý

BÌNH LUẬN