Kinh tế

CSR (Corporate social responsibility) là gì?

CSR (Corporate social responsibility) là gì? CSR – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, có nghĩa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. CSR đã trở thành một trong ...

2019-11-19 08:54:40

Xem thêm